Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. ZP.271.5.2022 2022-04-27 10:53 2022-05-30 10:00
2. Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy. ZP.271.4.2022 2022-04-20 14:19 2022-05-05 10:00
3. Przebudowa drogi gminnej 670 650 S – ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. ZP.271.3.2022 2022-04-14 13:47 2022-04-29 10:00
4. Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy. ZP.271.1.2022 2022-02-10 14:27 2022-03-07 10:00
5. Zakup oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Urzędu Gminy Bojszowy, Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu oraz Gminnego Przedszkola w Bojszowach w I półroczu 2022 r. ZP.271.9.2021 2021-12-08 15:08 2021-12-16 09:45
6. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bojszowy, jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w roku 2022 ZP.271.8.2021 2021-11-26 13:27 2021-12-06 14:45
7. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bojszowy, jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w roku 2022 ZP.271.7.2021 2021-11-17 14:15 2021-11-25 09:45
8. Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ZP.271.6.2021 2021-10-08 11:38 2021-11-16 09:45
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych ul. Pancerniaków, Brzozowej i Dąbrowa w Bojszowach oraz ul. Trzcinowej w Świerczyńcu ZP.271.5.2021 2021-09-30 12:47 2021-10-15 09:45
10. Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ZP.271.4.2021 2021-08-16 16:27 2021-10-01 12:07
11. Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku „B” Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach ZP.271.3.2021 2021-08-09 16:49 2021-08-24 09:45
12. Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku „B” Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowach ZP.271.2.2021 2021-07-19 13:55 2021-08-03 09:45
13. Dowóz uprawnionych osób do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.2021 2021-07-12 15:46 2021-07-20 09:45
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne